Bedrijfsscan

Kansen en risico’s

Benieuwd welke kansen en/of risico’s binnen uw onderneming aanwezig zijn? Met onze bedrijfsscan kijken wij in een korte periode naar uw onderneming. Wij kijken hierbij naar alle facetten van uw onderneming. Om goed inzicht te krijgen, bestaat onze bedrijfsscan uit een aantal onderdelen: een enquête, interviews én een onderzoek naar uw management informatie. Onze bedrijfsscan geeft u inzicht in waar voor uw onderneming de kansen liggen om verder topfit te worden!

Strategie

In hoeverre is er inzicht in het kapitaal en zijn kasstromen optimaal ingericht?

Informatie

In hoeverre dragen processen bij aan het behalen van doelstellingen?

Processen

In hoeverre zijn mensen bekend met de doelstellingen en kunnen zij hier een bijdrage aan leveren?

Personeel

In hoeverre draagt stuurinformatie bij aan het behalen van doelstellingen?

Kapitaal

In hoeverre zijn de strategie en doelstellingen in lijn met de visie?

Wat doen we nog meer?